Trang chủ Tags GAĐT

GAĐT

Phần mềm soạn Giáo án điện tử An Phát e-Learning

Link tải phần mềm An Phát e-Learning soạn Giáo án điện tử

Công văn hướng dẫn Tổ chức cuộc thi E-learning lần thứ 4 năm học...

Công văn hướng dẫn Tổ chức cuộc thi E-learning lần thứ 4 năm học 2016 - 2017

Kết quả cuộc thi Giáo án điện tử năm học 2015 – 2016

Kết quả cuộc thi Giáo án điện tử năm học 2015 - 2016

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” năm học 2015-2016

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” năm học 2015-2016

Phát động và tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning...

Phát động và tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” năm 2014

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” năm học 2013-2014

Kế hoạch cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning" năm học 2013-2014