Trang chủ Tin nhà trường Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập...

Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung năm học 2018-2019

861

THÔNG BÁO

Hiện tại đã có điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung. Nhà trường đã gửi tin nhắn báo điểm về cho phụ huynh và các em học sinh. 
Ngoài ra, các em học sinh có thể xem điểm tại: 
– trang SMAS cá nhân smsedu.smas.vn
– hoặc tại trang tra điểm của nhà trường: 
https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/