Trang chủ Tags Điểm kiểm tra

Điểm kiểm tra

Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung năm...

THÔNG BÁO Hiện tại đã có điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung. Nhà trường đã gửi tin nhắn báo điểm...

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Quy định điểm kiểm tra thường xuyên năm học 2013-2014

Quy định điểm kiểm tra thường xuyên năm học 2013-2014