Trang chủ Tags Điểm kiểm tra

Tag: Điểm kiểm tra

Kết quả kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Hiện đã có kết quả kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Các em xem điểm tại trang tra điểm của...

Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung năm...

THÔNG BÁOHiện tại đã có điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung. Nhà trường đã gửi tin nhắn báo điểm...

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Quy định điểm kiểm tra thường xuyên năm học 2013-2014

Quy định điểm kiểm tra thường xuyên năm học 2013-2014