Trang chủ Tin nhà trường Kết quả kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học...

Kết quả kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

3714

THÔNG BÁO

Hiện đã có kết quả kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Các em xem điểm tại trang tra điểm của nhà trường: 

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Trân trọng.