Trang chủ Kiểm tra tập trung Kết quả kiểm tra giữa học kỳ 1 và DSHS kiểm tra...

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ 1 và DSHS kiểm tra bù giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023

3669Tải về file này: (DSKTRA-BU-GIUA-HK1.pdf, 172KB)

  • Kết quả kiểm tra: Học sinh xem tại trang tra điểm https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ hoặc ở bảng tin nhà trường. 
  • Phúc khảo bài kiểm tra: Học sinh thực hiện ở tuần 13, sau khi xem điểm và đáp án các bài kiểm tra trên website nhà trường.