Trang chủ Thi THPT Quốc gia Kết quả phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Kết quả phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

357

Mã đơn vị 015 – THPT Ngô Gia TựTải về file này: (015_KQ-Sau-phuc-khao.pdf, 168KB)

Mã đơn vị 908 – THPT Ngô Gia TựTải về file này: (908_KQ-Sau-phuc-khao.pdf, 130KB)