Trang chủ Tags Kết quả phúc khảo

Kết quả phúc khảo

Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2018...

  Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1JWA-W2CdcA6-bonzWk82KfwouINnS7zR?usp=sharing  

[Khối 12] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

    Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=15ItagQEaWVAmIzQlWr1MFrZOYvKTZPNh Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1T1HfYLX1YVOFKwutmbSrm5RFliYqkF7F   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1G-SN3_dNyCI1o-4ClkdYSsY2BJ-ef6Fj

[Khối 11] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

    Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1iIu3iDETpIySJikdYzPIt9NsICgQiuPE Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=16Rs5mmPdYpFK1VcNozPsWimfhO9vxw5y   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1TJFqb9Vj5_zs3SLwGwR_PElVIe9rUZ_U 

[Khối 10] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1hpT8LW5gyhd2NfEPca8URlZV_J6573Ik   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1KJn48EsrsnKQ0smM_2QBrRIKXjecdvtc   Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1BkWea9MgbmgByVCsSis5zGtcg0Tadfbt

Kết quả phúc khảo kỳ thi THPT QG năm 2016

Kết quả phúc khảo kỳ thi THPT QG năm 2016

Kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự...

Kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014