Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 –...

Kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011

77
Sở Giáo dục & Đào Tạo Đăk Lăk KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

KHÓA NGÀY 02/6/2011

Trường THPT Ngô Gia Tự

___________

STT SBD Phòng Họ và tên Lớp Kết quả sau phúc khảo Kết quả trước phúc khảo
Tổng điểm Loại sau phúc khảo PLTN (Gốc) Tổng điểm (Gốc)
1 290484 021 VŨ THỊ BÍCH THẢO 12.T6 26.5 TB TR 26
2 290657 028 NGUYỄN VĂN HÙNG 12.CCT 26.5 TB TR 26
3 290208 009 KIỀU NGỌC HUY 12.CCT 25.5 TR TR 25.5
4 290686 029 HOÀNG THỊ ÚT 12.TCD 24.5 TR TR 24.5

Danh sách này có 04 thí sinh.

Tải về file dữ liệu kết quả chi tiết: