Trang chủ Tags Phúc khảo

Tag: Phúc khảo

Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2018...

 Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1JWA-W2CdcA6-bonzWk82KfwouINnS7zR?usp=sharing 

[Khối 12] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

  Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=15ItagQEaWVAmIzQlWr1MFrZOYvKTZPNhXem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1T1HfYLX1YVOFKwutmbSrm5RFliYqkF7F Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1G-SN3_dNyCI1o-4ClkdYSsY2BJ-ef6Fj

[Khối 11] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

  Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1iIu3iDETpIySJikdYzPIt9NsICgQiuPEXem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=16Rs5mmPdYpFK1VcNozPsWimfhO9vxw5y Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1TJFqb9Vj5_zs3SLwGwR_PElVIe9rUZ_U 

[Khối 10] Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1hpT8LW5gyhd2NfEPca8URlZV_J6573Ik Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1KJn48EsrsnKQ0smM_2QBrRIKXjecdvtc Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/open?id=1BkWea9MgbmgByVCsSis5zGtcg0Tadfbt

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô...

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2014-2015

Kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự...

Kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô...

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2012-2013

Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo, nộp...

Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo, nộp học bạ THCS của thí sinh thi vào 10 năm học 2012-2013

Tốt nghiệp THPT 2012: Mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi

Tốt nghiệp THPT 2012: Mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi