Trang chủ Tin nhà trường Kết quả thi lại, rèn luyện hè năm học 2009-2010

Kết quả thi lại, rèn luyện hè năm học 2009-2010

36

Trường THPT Ngô Gia Tự

KẾT QUẢ THI LẠI, RÈN LUYỆN HÈ NĂM HỌC 2009-2010

STT Họ và tên Ngày sinh Năm 2009-2010 học lớp Năm 2010-2011 học lớp Kết luận cuối năm học 2009-2010 Kết quả sau thi lại, RLH
1 Ngô Văn Sang 04/07/1994 10C05 10C Lưu ban Lưu ban
2 Tô Tuấn Sơn 05/09/1993 11C02 11CCT Lưu ban Lưu ban
3 Hà Thị Liên 03/04/1994 10C01 11CD Rlh Lên lớp
4 Nguyễn Thị Thảo (A) 11/02/1993 11C03 12CCD Rlh Lên lớp
5 Phan Trung Hiếu 27/12/1993 10C02 10C Thi lại Lưu ban
6 Nguyễn Thanh Cương 25/06/1994 10C02 11T5 Thi lại Lên lớp
7 Nông Văn Hải 13/11/1992 10C05 10C Thi lại Lưu ban
8 Trần Văn Bộ 05/10/1994 10T06 10C Thi lại Lưu ban
9 Ngô Đình Hội 01/01/1994 10T07 10C Thi lại Lưu ban
10 Nguyễn Thị Hà 28/05/1993 11C02 12CCD Thi lại Lên lớp
11 Nguyễn Văn Quý 13/03/1993 11C02 12CCD Thi lại Lên lớp
12 Trần Thị Thươn 25/05/1992 11C02 12CCD Thi lại Lên lớp
13 Phạm Trung Đức 10/11/1993 11C03 12CCT Thi lại Lên lớp
14 Phạm Thị Nguyệt 09/10/1993 11C03 11T5 Thi lại Lưu ban
15 Nguyễn Thị Thu Hà 12/08/1993 11C04 11T5 Thi lại Lưu ban
16 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 30/03/1993 11C04 11T5 Thi lại Lưu ban
17 Nguyễn Văn Hùng 03/12/1993 11C05 12CCT Thi lại Lên lớp
18 Trần Ngọc Cường 01/09/1990 11C07 12CT2 Thi lại Lên lớp
19 Đăng Văn Nguyên 25/08/1993 11C07 12CT3 Thi lại Lên lớp
20 Nguyễn Tuấn Anh 16/01/1993 11T03 11T5 Thi lại Lưu ban
21 Huỳnh Anh Đô 19/07/1993 11T07 12CT3 Thi lại Lên lớp

DANH SÁCH NÀY CÓ 21 HỌC SINH

Eakar, ngày 15 tháng 8 năm 2010

Ban Giám Hiệu