Trang chủ Tags Thi lại

Thi lại

Danh sách học sinh thi lại năm học 2017-2018

Kế hoạch thời gian: Ngày 01 tháng 8 năm 2018: Từ 8h00, học sinh phải thi lại của năm học 2017-2018 làm thủ tục...

Kế hoạch thời gian kiểm tra lại và rèn luyện hè 2014-2015

Kế hoạch thời gian kiểm tra lại và rèn luyện hè 2014-2015

Mẫu báo cáo danh sách học sinh thi lại và rèn luyện hè năm...

Mẫu báo cáo danh sách học sinh thi lại và rèn luyện hè năm học 2014-2015

Kết quả thi lại năm học 2013-2014

Kết quả thi lại năm học 2013-2014

Lịch thi lại năm học 2013-2014 và danh sách đăng ký môn thi

Lịch thi lại năm học 2013-2014 và danh sách đăng ký môn thi Thời gian thi: 7h00 ngày 04 tháng 8 năm 2014

Kế hoạch thi lại, rèn luyện hè năm học 2013 – 2014

Kế hoạch thi lại, rèn luyện hè năm học 2013 - 2014

Kết quả thi lại năm học 2012-2013

Kết quả thi lại năm học 2012-2013