Trang chủ Nổi bật Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

8893

Thông báo trúng tuyển

Danh sách trúng tuyển

Danh sách không trúng tuyển

Đối với học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự: nhận lại hồ sơ vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại phòng Văn thư của nhà trường (liên hệ với cô Nguyễn Thị Nhàn, số điện thoại 0905011003).

QĐ chuẩn y điểm tuyển sinh