Trang chủ Kiểm tra tập trung Lịch, Danh sách học sinh kiểm tra cuối học kỳ 1 năm...

Lịch, Danh sách học sinh kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024

8751

DSK12Tải về file này: (DS-K12-KTRA-CUOI-HK1-2023-2024.pdf, 189KB)

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.

Xem thêm Hướng dẫn tô trắc nghiệm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/huong-dan-hoc-sinh-to-so-bao-danh-ma-de-va-cac-phuong-an-tra-loi-trac-nghiem.htm

Sơ đồ phòng