Trang chủ Kiểm tra tập trung Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

8088

Lịch kiểm tra

DSK10

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/dsktra-k10-giua-hk1.pdf”]

DSK11

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/dsktra-khoi11-giua-hk1.pdf”]

DSK12

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/dsktra-k12-giua-hk1.pdf”]

Sơ đồ phòng