Trang chủ Kiểm tra tập trung Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023

13002

Lịch kiểm tra

DSK12

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.

Xem thêm Hướng dẫn tô trắc nghiệm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/huong-dan-hoc-sinh-to-so-bao-danh-ma-de-va-cac-phuong-an-tra-loi-trac-nghiem.htmTải về file này: (DSK12-KTRA-GIUA-HK1.pdf, 109KB)

Sơ đồ phòng