Trang chủ Kiểm tra tập trung Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

4321

 

Lịch kiểm tra

DSK10

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.

DSK11

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.

DSK12

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.

Sơ đồ phòng