Trang chủ Tin nhà trường Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

88
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2014 – 2015

____________

1. Lịch kiểm tra học kỳ I khối 12 (đề của Sở):

Ngày kiểm traBuổiMônHình thức kiểm traThời gian làm bàiGiờ phát đềGiờ bắt đầu làm bài
16/12/2014SángNgữ VănTự luận90phút7g257g30
Hóa họcTrắc nghiệm45phút9g409g50
17/12/2014SángToánTự luận90phút7g257g30
Vật líTrắc nghiệm45phút9g409g50
18/12/2014SángĐịa líTự luận45phút7g257g30
Sinh họcTrắc nghiệm45phút9g009g10
19/12/2014SángLịch sửTự luận45phút7g257g30
Tiếng AnhTrắc nghiệm45phút9g009g10


2. Lịch kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 (đề của trường):

Ngày kiểm traBuổiMônHình thức kiểm traThời gian làm bàiGiờ phát đềGiờ bắt đầu làm bài
23/12/2014Sáng
Khối 11
Ngữ VănTự luận90phút7g257g30
Hóa học45phút9g259g30
Chiều
Khối 10
Ngữ VănTự luận90phút13g5514g00
Hóa học45phút15g5516g00
24/12/2014Sáng
Khối 11
ToánTự luận90phút7g257g30
Vật lí45phút9g259g30
Chiều
Khối 10
ToánTự luận90phút13g5514g00
Vật lí45phút15g5516g00
25/12/2014Sáng
Khối 11
Địa líTự luận45phút7g257g30
Sinh học45phút8g408g45
Chiều
Khối 10
Địa líTự luận45phút13g5514g00
Sinh học45phút15g1015g15
26/12/2014Sáng
Khối 11
Lịch sửTự luận45phút7g257g30
Tiếng Anh45phút8g408g45
Chiều
Khối 10
Lịch sửTự luận45phút13g5514g00
Tiếng Anh45phút15g1015g15

Ea Kar, ngày 01 tháng 12 năm 2014  

P. HIỆU TRƯỞNG

       (đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng