Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011

49

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011

Ngày kiểm traBuổiKhối lớpMôn kiểm traHình thức kiểm traThời gian làm bàiGiờ phát đềGiờ làm bàiGhi chú
Thứ 5
28/04/2011
Sáng12Ngữ vănTự luận90 phút7h25Từ 7h30 đến 9h00
Sinh họcTrắc nghiệm45 phút9h40Từ 9h50 đến 10h35
Chiều12Địa lýTự luận45 phút13h55Từ 14h00 đến 14h45
Vật lýTrắc nghiệm45 phút15h20Từ 15h30 đến 16h15
Thứ 6
29/04/2011
Sáng12ToánTự luận90 phút7h25Từ 7h30 đến 9h00
Tiếng AnhTrắc nghiệm45 phút9h40Từ 9h50 đến 10h35
Chiều12Lịch sửTự luận45 phút13h55Từ 14h00 đến 14h45
Hóa họcTrắc nghiệm45 phút15h20Từ 15h30 đến 16h15
Thứ 3
03/05/2011
Sáng11Ngữ vănTự luận90 phút7h25Từ 7h30 đến 9h00
Hóa họcTự luận45 phút9h10Từ 9h15 đến 10h00
Lịch sửTự luận45 phút10h10Từ 10h15 đến 11h00
Chiều10Ngữ vănTự luận90 phút13h55Từ 14h00 đến 15h30
Hóa họcTự luận45 phút15h40Từ 15h45 đến 16h30
Lịch sửTự luận45 phút16h40Từ 16h45 đến 17h30
Thứ 4
04/05/2011
Sáng11Địa lýTự luận45 phút7h25Từ 7h30 đến 8h15
Sinh họcTự luận45 phút8h25Từ 8h30 đến 9h15
Vật lýTự luận45 phút9h25Từ 9h30 đến 10h15
Chiều10Địa lýTự luận45 phút13h55Từ 14h00 đến 14h45
Sinh họcTự luận45 phút14h55Từ 15h00 đến 15h45
Vật lýTự luận45 phút15h55Từ 16h00 đến 16h45
Thứ 5
05/05/2011
Sáng11ToánTự luận90 phút7h25Từ 7h30 đến 9h00
Tiếng AnhTự luận&trắc nghiệm45 phút9h10Từ 9h15 đến 10h00
Chiều10ToánTự luận90 phút13h55Từ 14h00 đến 15h30
Tiếng AnhTự luận&trắc nghiệm45 phút15h40Từ 15h45 đến 16h30

Lưu ý:

Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00 phút
Buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 phút