Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 9 HK II, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 9 HK II, 2009-2010

39
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

———————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————–

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT

TUẦN 9 ( 15 /03 đến  20/03/2010) – HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2009-2010

S

TT

MÔN CHƯƠNG TRÌNH LỚP ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI TỔNG LỚP LẦN THỜI GIAN
THỨ BUỔI TIẾT
1 Địa lý 11

Chuẩn 11C1-11C7

11T1-11T8

Tại các lớp theo sơ đồ phòng học 15 1 Năm

Sáng 4
2 Địa lý 12 Chuẩn 12C1-12C5

12T1-12T8

12X1,X2

15 1
3 Toán 11

( Đại số)

Nâng cao 11T1-11T8 8 2 5
4 Toán 12

( Đại số)

Chuẩn 12C1-12C5 15 2
Nâng cao 12T1-12T8 1
5 Vật lý 10 Chuẩn & Nâng cao 10C1- 10C6

10T1-10T7

13 1 Chiều 4
6 Lịch sử 10 Chuẩn 10C1- 10C6

10T1-10T7

13 1 5
7 Toán 10

(Hình học)

Nâng cao 10T1-10T7 7 2 Bảy Chiều 5

Chú ý

1. Các môn Sinh học 10, Đại số 10, Vật lý 12, Lịch sử 12 được tổ chức kiểm tra vào Tuần 10

2. Các giáo viên và học sinh dạy và học ở các lớp học trái buổi ( Khối 10: Buổi sáng và khối 11,12: Buổi chiều ), các lớp nghề phổ thông và các lớp học chính khoá không kiểm tra tập trung, trong thời gian kiểm tra  vẫn dạy và học bình thường

Eakar, ngày 12 tháng 03  năm 2010

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PHẠM THỊ DINH