Trang chủ Thi THPT Quốc gia Lịch nộp phiếu ĐKDT ĐH, CĐ 2012 của các lớp

Lịch nộp phiếu ĐKDT ĐH, CĐ 2012 của các lớp

45

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2012

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH NỘP PHIẾU ĐKDT ĐH, CĐ 2012 CỦA CÁC LỚP


STT Chiều ngày Lớp nộp
1 Thứ 3 ngày 27/3/2012 12T1
2 Thứ 4 ngày 28/3/2012 12T2
3 Thứ 5 ngày 29/3/2012 12T3
4 Thứ 6 ngày 30/3/2012 12T4
5 Thứ 2 ngày 02/4/2012 12T5; 12T6
6 Thứ 3 ngày 03/4/2012 12T7; 12T8
7 Thứ 4 ngày 04/4/2012 12C1; 12C2
8 Thứ 5 ngày 05/4/2012 12C3; 12C4
9 Thứ 6 ngày 06/4/2012 12C5; 12C6

Lưu ý: Các lớp nộp tại phòng Văn Thư (cô Hiền) vào  buổi  chiều các ngày theo lịch.

TM. BAN TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


TRẦN THANH MINH