Trang chủ Thi THPT Quốc gia Lịch nộp phiếu ĐKDT ĐH, CĐ 2012 của các lớp

Lịch nộp phiếu ĐKDT ĐH, CĐ 2012 của các lớp

49

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2012

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH NỘP PHIẾU ĐKDT ĐH, CĐ 2012 CỦA CÁC LỚP


STTChiều ngàyLớp nộp
1Thứ 3 ngày 27/3/201212T1
2Thứ 4 ngày 28/3/201212T2
3Thứ 5 ngày 29/3/201212T3
4Thứ 6 ngày 30/3/201212T4
5Thứ 2 ngày 02/4/201212T5; 12T6
6Thứ 3 ngày 03/4/201212T7; 12T8
7Thứ 4 ngày 04/4/201212C1; 12C2
8Thứ 5 ngày 05/4/201212C3; 12C4
9Thứ 6 ngày 06/4/201212C5; 12C6

Lưu ý: Các lớp nộp tại phòng Văn Thư (cô Hiền) vào  buổi  chiều các ngày theo lịch.

TM. BAN TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


TRẦN THANH MINH