Trang chủ Hình ảnh - Thơ văn Lịch thi đấu, điều lệ, hình ảnh và kết quả giải bóng...

Lịch thi đấu, điều lệ, hình ảnh và kết quả giải bóng đá học sinh lần thứ VII năm 2018

1015

Hình ảnh

…..

Kết quả

I. CÁC TRẬN VÒNG BẢNG:

Chiều thứ 3 ngày 13-3-2018:

 • Trận 1: 12B5 (3) – (1) 12B2. Đội thắng: 12B5
 • Trận 2: 12B14 (18) – (0) 12B12. Đội thắng: 12B14
 • Trận 3: 12B3 (1) – (8) 12B8. Đội thắng: 12B8

Chiều thứ 4 ngày 14-3-2018:

 • Trận 4: 12B7 (2) – (0) 12B4. Đội thắng: 12B7
 • Trận 5: 12B5 (3) – (3) 12B11. Hai đội hòa.
 • Trận 6: 12B14 (2) – (2) 12B6. Hai đội hòa.

Chiều thứ 5 ngày 15-3-2018:

 • Trận 7: 12B3 (2) – (3) 12B10. Đội thắng: 12B10
 • Trận 8: 12B7 (2) – (4) 12B9. Đội thắng: 12B9
 • Trận 9: 12B2 (2) – (3) 12B11. Đội thắng: 12B11

Chiều thứ 6 ngày 16-3-2018

 • Trận 10: 12B12 (0) – (13) 12B6. Đội thắng: 12B6
 • Trận 11: 12B8 (4) – (4) 12B10. Hai đội hòa.
 • Trận 12: 12B4 (0) – (3) 12B9. Đội thắng: 12B9

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP VÒNG BẢNG:

Bảng A

TT Lớp Trận Thắng Thua Hòa Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 12B5 A1 2 1   1 6 4 2 4
2 12B11 A3 2 1   1 6 5 1 4
3 12B2 A2 2   2   3 6 -3 0

 

Bảng B

TT Lớp Trận Thắng Thua Hòa Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 12B14 B1 2 1   1 20 2 18 4
2 12B6 B3 2 1   1 15 2 13 4
3 12B12 B2 2   2   0 31 -31 0

 

Bảng C

TT Lớp Trận Thắng Thua Hòa Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 12B8 C2 2 1   1 12 5 7 4
2 12B10 C3 2 1   1 7 6 1 4
3 12B3 C1 2   2   3 11 -8 0

 

Bảng D

TT Lớp Trận Thắng Thua Hòa Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 12B9 D3 2 2     7 2 5 6
2 12B7 D1 2 1 1   4 4 0 3
3 12B4 D2 2   2   0 5 -5 0

 

II. CÁC TRẬN VÒNG TỨ KẾT:

Chiều thứ 7 ngày 17-3-2018:

 • Trận 13 (Tứ kết 1): 12B5 (6) – (1) 12B6. Đội thắng: 12B5
 • Trận 14 (Tứ kết 2): 12B8 (8) – (2) 12B7. Đội thắng: 12B8
 • Trận 15 (Tứ kết 3): 12B11 (3) – (4) 12B14. Đội thắng: 12B14
 • Trận 16 (Tứ kết 4): 12B10 (1) – (13) 12B9. Đội thắng: 12B9

III. CÁC TRẬN BÁN KẾT:

 • Trận 17 (Bán kết 1) (8h00, ngày 18-03-2018): 12B5 (0) – (6) 12B8. Đội thắng: 12B8
 • Trận 18 (Bán kết 2) (9h00, ngày 18-03-2018): 12B14 (1) – (9) 12B9. Đội thắng: 12B9

IV. TRANH GIẢI BA

 • Trận 19 (15h00, ngày 18-03-2018): 12B5 (1) – (1) 12B14. Luân lưu: 12B5 (2) – (4) 12B14. Kết quả: 12B5 (3) – (5) 12B14. Đội thắng: 12B14

 V. CHUNG KẾT

 • Trận 20 (16h00, ngày 18-03-2018): 12B8 (2) – (2) 12B9. Luân lưu: 12B8 (1) – (3) 12B9. Kết quả: 12B5 (3) – (5) 12B9. Đội thắng: 12B9

* Kết quả:

 • Đội đạt giải phong cách: 12B5
 • Đội đạt giải ba: 12B14
 • Đội đạt giải nhì: 12B8
 • Đội vô địch: 12B9

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, gồm 3 cầu thủ cùng ghi được 10 bàn:

 • Vũ Tiến Thiện Quang (số áo 91), lớp 12B8
 • Võ Vạn Thành (số áo 12), lớp 12B9
 • Trần Châu Linh (số áo 11), lớp 12B9.

DANH SÁCH CẦU THỦ GHI NHIỀU BÀN THẮNG

 

TT Họ tên Số áo Lớp Số bàn thắng
1 Vũ Tiến Thiện Quang 91 12B8 10
2 Trần Châu Linh 11 12B9 10
3 Võ Vạn Thành 12 12B9 10
4 Trần Phan Đại Hải 7 12B14 9
5 Nguyễn Thế Ngọc 11 12B6 9
6 Lê Vũ Thế Sơn 6 12B9 7
7 Phạm Văn Toản 11 12B14 6
8 Nguyễn Pháp 10 12B8 5
9 Lê Khắc Thắng 36 12B14 5
10 Nguyễn Hoàng Hải 9 12B5 4