Trang chủ Tin nhà trường Lịch thi lại, đề cương ôn tập và danh sách học sinh...

Lịch thi lại, đề cương ôn tập và danh sách học sinh thi lại năm học 2012-2013

56

Lịch thi lại

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2012-2013

Ngày thi: thứ 7, ngày 20 tháng 07 năm 2013

TT Khối lớp Buổi thi Môn Thời gian
1

Lớp 11

(thứ 7, ngày 20 tháng 07 năm 2013)

Buổi sáng Ngữ văn 90 phút Tiết 2,3 Từ 8h15
2 Lịch sử 45 phút Tiết 2 Từ 8h15
3 Sinh học 45 phút Tiết 1 Từ 7h30
4 GDQP 45 phút Tiết 3 Từ 9h15
5 Địa lý 45 phút Tiết 1 Từ 7h30
6 Hóa học 45 phút Tiết 1 Từ 7h30
7 Buổi chiều Toán 90 phút Tiết 1,2 Từ 13h30
8 Ngoại ngữ 45 phút Tiết 3 Từ 15h15
1

Lớp 10

(thứ 7, ngày 20 tháng 07 năm 2013)

Buổi sáng Ngữ văn 90 phút Tiết 2,3 Từ 8h15
2 Thể dục 45 phút Tiết 1 Từ 7h30
3 Sinh học 45 phút Tiết 2 Từ 8h15
4 Ngoại ngữ 45 phút Tiết 1 Từ 7h30
5 Địa lý 45 phút Tiết 2 Từ 8h15
6 Buổi chiều Toán 90 phút Tiết 1,2 Từ 13h30
7 Lịch sử 45 phút Tiết 1 Từ 13h30
8 Hóa học 45 phút Tiết 3 Từ 15h15
9 GDCD 45 phút Tiết 4 Từ 16h15
10 Vật lý 45 phút Tiết 4 Từ 16h15Tải về file này: (DANH-SACH-HOC-SINH-THI-LAI-2013.xls, 49KB)


Tải về danh sách thi lại:

Tải về Đề cương ôn tập thi lại (Văn, Toán, T.Anh, Hóa):

Tải về Đề cương ôn tập thi lại (Sử, Sinh, GDCD, Địa):

Tải về Đề cương ôn tập thi lại (Lý):