Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 05...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 05 HK 2, 2010-2011

46

LỊCH THI TẬP TRUNG

STT Khối lớp Môn kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 11CB&TN Ngữ văn 90′ Từ 14h00′ – 15h30′
2 12CB Giải tích 45′ Từ 15h45′ – 16h30′

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 7
26/02/2011
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Phan Xuân Thắng H1 X
7 Nguyễn Thị Lối H6 X
8 Võ Minh Ngoan L10 X
9 Lê Thị Thu Thảo L11 X
10 Phạm Quang Cảnh L12 X
11 Tô Văn Vượng L13 X
12 Nguyễn Thanh Phong L4 X
13 Hoàng Văn Sâm L5 X
14 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
15 Trần Thị Thu Phương L7 X
16 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
17 Đoàn Bình Minh L9 X
18 Đào Xuân Dũng Si3 X
19 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
20 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
21 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
22 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
23 Nguyễn Thị Hát T1 X
24 Phan Thị Thu Hiền T12 X
25 Hồ Tất Thành T14 X
26 Lê Huy Hùng T15 X
27 Võ Thị Phương Lan T16 X
28 Hoàng Trọng Lập T2 X
29 Mai Bá Văn T4 X
30 Vi Văn Tải T8 X
31 Nguyễn Thị Lan Anh V1 X
32 Đinh Thị Hằng V11 X
33 Phạm Thị Thương V4 X
34 Nguyễn Thị Tăng V5 X
35 Lê Thị Kim Ánh V7 X
TỔNG CỘNG 30

Lưu ý:

1. Giám thị có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 7 ngày 26/02/2011

2. Học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 13h30′ ngày 26/02/2011

3. Học sinh khối 12CB có mặt tại trường lúc 15h30′ ngày 26/02/2011