Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 07...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 07 HK 1, 2010-2011

29

LỊCH THI TẬP TRUNG, DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI TUẦN 07 HK 1, 2010-2011

LỊCH THI TẬP TRUNG

STT MÔN THI NGÀY THI KHỐI LỚP THI THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
1 Hóa học Chiều thứ 5
07/10/2010
10CB&TN 45′  
2 Tiếng Anh Chiều thứ 5
07/10/2010
10CB&TN 45′  
3 Lịch sử Chiều thứ 5
07/10/2010
10CB&TN 15′  
1 Sinh học Chiều thứ 7
09/10/2010
11CB&TN 45′  
2 Tiếng Anh Chiều thứ 7
09/10/2010
11CB&TN 15′  
3 Vật lý Chiều thứ 7
09/10/2010
11CB&TN 15′  
4 Toán Chiều thứ 7
09/10/2010
11CB&TN 15′  
5 Lịch sử Chiều thứ 7
09/10/2010
11CB&TN 15′  

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 5
07/10/2010
Chiều thứ 7
09/10/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh       Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1     P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7     P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13     P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2     TKHĐCT
6 Trình Thị Ngọc Thảo A10      
7 Lý Thanh Tình S3 X X  
8 Bùi Thị Liên A11 X    
9 Mai Thị Như Ý A112 X    
10 Nguyễn Thị Ái A13 X    
11 Lê Văn Trung A2 X    
12 Lý Văn Chau H2 X    
13 Lê Quyết Thắng H5 X    
14 Nguyễn Vĩnh Tạo H7 X    
15 Huỳnh Bảo Luân H8 X    
16 Nguyễn Khoa Pháp L6 X    
17 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X    
18 Đoàn Bình Minh L9 X    
19 Hồ Sỹ Tuệ S1 X    
20 Ngọ Thị Hiền S5 X    
21 Niê Cương S7 X    
22 Vũ Thị Bích Liên Si1 X    
23 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X    
24 Đỗ Thị Hạnh Si7 X    
25 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X    
26 Hồ Tất Thành T14 X    
27 Nguyễn Đình Kinh T17 X    
28 Nguyễn Ngọc Quý A5   X  
29 Mai Thanh Thắng A8   X  
30 Nguyễn Viết Chính L1   X  
31 Võ Minh Ngoan L10   X  
32 Lê Thị Thu Thảo L11   X  
33 Tô Văn Vượng L13   X  
34 Nguyễn Thế Hoàn L2   X  
35 Trần Ngọc Dũng L3   X  
36 Nguyễn Thanh Phong L4   X  
37 Hoàng Văn Sâm L5   X  
38 Đào Xuân Dũng Si3   X  
39 H’dzoelly Niê Si5   X  
40 Hoàng Thị Kim Oanh Si6   X  
41 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9   X  
42 Nguyễn Thanh Dũng T10   X  
43 Phan Thị Thu Hiền T12   X  
44 Võ Thị Phương Lan T16   X  
45 Mai Bá Văn T4   X  
46 Nguyễn Thị Yến T5   X  
TỔNG CỘNG 21 20  


Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30′ các chiều thứ 5 và thứ 7