Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 07...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 07 HK 2, 2010-2011

32

LỊCH THI TẬP TRUNG

STT Khối lớp Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 11CB&TN Vật lý Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 7h05′ – 7h50′ Đề của SGD&ĐT
2 11CB&TN Địa lý Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 7h55′ – 8h40′
3 11CB&TN Hóa Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 8h45′ – 9h30′
4 11CB Toán ĐS&GT Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 9h35′ – 10h20′
5 10CB&TN Toán ĐS&GT Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 13h05′-13h50′ Đề của SGD&ĐT
6 10CB&TN Địa lý Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 13h55′-14h40′
7 12CB&TN Sinh học Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 15h00′-15h45′
8 12CB&TN Tiếng Anh Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 45′ Từ 15h50′-16h35

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Sáng thứ 5
10/03/2011
Chiều thứ 5
10/03/2011
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Nguyễn Thị Thủy Đ4 X X
7 Phan Xuân Thắng H1 X
8 Nguyễn Thị Hạnh H3 X
9 Nguyễn Thanh Hải H4 X
10 Nguyễn Thị Lối H6 X
11 Nguyễn Vĩnh Tạo H7 X
12 Nguyễn Viết Chính L1 X
13 Võ Minh Ngoan L10 X
14 Lê Thị Thu Thảo L11 X
15 Phạm Quang Cảnh L12 X
16 Tô Văn Vượng L13 X
17 Nguyễn Thế Hoàn L2 X
18 Trần Ngọc Dũng L3 X
19 Nguyễn Thanh Phong L4 X
20 Hoàng Văn Sâm L5 X
21 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
22 Trần Thị Thu Phương L7 X
23 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
24 Đoàn Bình Minh L9 X
25 H’dzoelly Niê Si5 X
26 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
27 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
28 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
29 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
30 Nguyễn Thị Hát T1 X
31 Lê Huy Hùng T15 X
32 Võ Thị Phương Lan T16 X
33 Nguyễn Văn Dục T3 X
34 Mai Bá Văn T4 X
35 Nguyễn Thị Yến T5 X
36 Bùi Thị Liên A11 X
37 Mai Thị Như Ý A112 X
38 Nguyễn Thị Ái A13 X
39 Đào Công Vinh A3 X
40 Hoàng Thị Thu A4 X
41 Hồ Thị Hiệp A6 X
42 Mai Thanh Thắng A8 X
43 Nguyễn Thị Duyên Đ1 X
44 Đoàn Thị Tuyết Đ2 X
45 Huỳnh Võ Thị Anh Đ3 X
46 Lý Văn Chau H2 X
47 Lê Quyết Thắng H5 X
48 Huỳnh Bảo Luân H8 X
49 Hồ Sỹ Tuệ S1 X
50 Lý Thanh Tình S3 X
51 Vũ Thị Bích Liên Si1 X
52 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
53 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
54 Đào Xuân Dũng Si3 X
55 Nguyễn Minh Châu Si4 X
56 Nguyễn Thanh Dũng T10 X
57 Nguyễn Đình Kiều T13 X
58 Hồ Tất Thành T14 X
59 Nguyễn Đình Kinh T17 X
60 Trần Quốc Hùng T19 X
61 Vi Văn Tải T8 X
62 Đinh Thị Hằng V11 X
63 Phạm Thị Lê V12 X
64 Lê Thị Kim Ánh V7 X
TỔNG CỘNG 30 30

Lưu ý

1/ Buổi sáng giám thị có mặt tại trường lúc 6h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
2/ Buổi chiều giám thị có mặt tại trường lúc 12h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
3/ Học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 6h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2011
3/ Học sinh khối 10 có mặt tại trường lúc 12h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
4/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 14h30 thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
5/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm