Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 08...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 08 HK 2, 2010-2011

25

LỊCH THI TẬP TRUNG

STT Khối lớp Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 11CB&TN Sinh học Chiều thứ 7 ngày 19/03/2011 45′ Từ 14h00′ – 14h45′
2 12CB&TN Hóa học Chiều thứ 7 ngày 19/03/2011 45′ Từ 15h00′-15h45′
3 12CB&TN Địa lý Chiều thứ 7 ngày 19/03/2011 45′ Từ 15h50′-16h35

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 7
19/03/2011
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Bùi Thị Liên A11 X
7 Lê Văn Trung A2 X
8 Nguyễn Ngọc Quý A5 X
9 H’Pri Niê A9 X
10 Đoàn Thị Tuyết Đ2 X
11 Huỳnh Võ Thị Anh Đ3 X
12 Nguyễn Thị Thủy Đ4 X
13 Phan Xuân Thắng H1 X
14 Lý Văn Chau H2 X
15 Nguyễn Thị Hạnh H3 X
16 Nguyễn Thanh Hải H4 X
17 Nguyễn Thị Lối H6 X
18 Lê Thị Thu Thảo L11 X
19 Phạm Quang Cảnh L12 X
20 Tô Văn Vượng L13 X
21 Hoàng Văn Sâm L5 X
22 Trần Thị Thu Phương L7 X
23 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
24 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
25 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
26 Đào Xuân Dũng Si3 X
27 H’dzoelly Niê Si5 X
28 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
29 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
30 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
31 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
32 Nguyễn Thị Yến T5 X
33 Nguyễn Thị Châu Thành TD5 X
34 Mai Ngọc Thảo TD8 X
35 Nguyễn Đình Như TD9 X
TỔNG CỘNG 30

Lưu ý

1/ Buổi chiều giám thị có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 7 ngày 19 tháng 03 năm 2011
2/ Học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 7 ngày 19 tháng 03 năm 2011
3/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 14h30′ chiều thứ 7 ngày 19 tháng 03 năm 2011
4/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm