Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 09...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 09 HK 2, 2010-2011

27

LỊCH THI TẬP TRUNG

STT Khối lớp Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 12CB&TN Giải tích Chiều thứ 5 ngày 24/03/2011 45′ Từ 14h00′ – 14h45′
2 10CB&TN Lịch sử Chiều thứ 5 ngày 24/03/2011 45′ Từ 14h55′-15h40′
3 10CB&TN Vật lý Chiều thứ 5 ngày 24/03/2011 45′ Từ 15h45′-16h30′
4 10TN Hình học Chiều thứ 5 ngày 24/03/2011 45′ Từ 16h35′-17h20′

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 5
24/03/2011
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Nguyễn Viết Chính L1 X
7 Võ Minh Ngoan L10 X
8 Phạm Quang Cảnh L12 X
9 Nguyễn Thế Hoàn L2 X
10 Trần Ngọc Dũng L3 X
11 Hoàng Văn Sâm L5 X
12 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
13 Trần Thị Thu Phương L7 X
14 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
15 Đoàn Bình Minh L9 X
16 Hồ Sỹ Tuệ S1 X
17 Nguyễn Hữu Quế S2 X
18 Lý Thanh Tình S3 X
19 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
20 Đào Xuân Dũng Si3 X
21 Nguyễn Minh Châu Si4 X
22 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
23 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
24 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
25 Nguyễn Thị Hát T1 X
26 Phan Thị Thu Hiền T12 X
27 Nguyễn Đình Kiều T13 X
28 Hồ Tất Thành T14 X
29 Lê Huy Hùng T15 X
30 Nguyễn Đình Kinh T17 X
31 Trần Quốc Hùng T19 X
32 Nguyễn Văn Dục T3 X
33 Vi Văn Tải T8 X
34 Phan Xuân Thành TD4 X
35 Phạm Quốc Mạnh TD7 X
TỔNG CỘNG 30

Lưu ý

1/ Buổi chiều giám thị có mặt tại trường lúc 13h45′ chiều thứ 5 ngày 24 tháng 03 năm 2011
2/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 5 ngày 24 tháng 03 năm 2011
3/ Học sinh khối 10 có mặt tại trường lúc 14h30′ chiều thứ 5 ngày 24 tháng 03 năm 2011
4/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm