Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 12...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 12 HK 2, 2010-2011

30

LỊCH THI TẬP TRUNG

Chiều thứ 6 ngày 15 tháng 04 năm 2011 (kiểm tra từ 13h00′)
STT Khối lớp Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 10CB&TN Hóa học Chiều thứ 6 ngày  15/04/2011 45′ Từ 13h05-13h50 Đề của sở giáo dục
2 10CB Toán (Hình học) Chiều thứ 6 ngày  15/04/2012 45′ Từ 13h55-14h40
10TN Vật lí Chiều thứ 6 ngày  15/04/2013 45′ Từ 13h55-14h40
3 10CB&TN Tiếng Anh Chiều thứ 6 ngày  15/04/2014 45′ Từ 14h45-15h30
4 11CB&TN Toán (Hình học) Chiều thứ 6 ngày  15/04/2015 45′ Từ 15h40-16h25 Khối 11 có mặt lúc 15h30
Chiều thứ 7 ngày 16 tháng 04 năm 2011 (kiểm tra từ 13h00′)
STT Khối lớp Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 11CB&TN Hóa học Chiều thứ 7 ngày 16/04/2011 45′ Từ 13h05-13h50
2 11CB&TN Lịch sử Chiều thứ 7 ngày 16/04/2012 45′ Từ 13h55-14h40
3 11CB Toán (ĐS&GT) Chiều thứ 7 ngày 16/04/2013 45′ Từ 14h45-15h30
11TN Vật lí Chiều thứ 7 ngày 16/04/2014 45′ Từ 14h45-15h30
4 11CB&TN Tiếng Anh Chiều thứ 7 ngày 16/04/2015 45′ Từ 15h45-16h30

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 6
15/04/2011
Chiều thứ 7
16/04/2011
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Đào Công Vinh A3 X X
7 Nguyễn Viết Chính L1 X X
8 Nguyễn Khoa Pháp L6 X X
9 Đào Xuân Dũng Si3 X X
10 Đỗ Thị Hạnh Si7 X X
11 Võ Thị Phương Lan T16 X X
12 Mai Bá Văn T4 X X
13 Nguyễn Thị Yến T5 X X
14 Trình Thị Ngọc Thảo A10 X
15 Bùi Thị Liên A11 X
16 Mai Thị Như Ý A112 X
17 Nguyễn Thị Ái A13 X
18 Lê Văn Trung A2 X
19 Hoàng Thị Thu A4 X
20 Lý Văn Chau H2 X
21 Nguyễn Thị Lối H6 X
22 Nguyễn Vĩnh Tạo H7 X
23 Huỳnh Bảo Luân H8 X
24 Lê Thị Thu Thảo L11 X
25 Trần Ngọc Dũng L3 X
26 Hoàng Văn Sâm L5 X
27 Trần Thị Thu Phương L7 X
28 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
29 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
30 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
31 Nguyễn Thị Hát T1 X
32 Phan Thị Thu Hiền T12 X
33 Nguyễn Thị Châu Thành TD5 X
34 Mai Ngọc Thảo TD8 X
35 Lê Thị Kim Ánh V7 X
36 Nguyễn Ngọc Quý A5 X
37 Mai Thanh Thắng A8 X
38 Phan Xuân Thắng H1 X
39 Nguyễn Thanh Hải H4 X
40 Võ Minh Ngoan L10 X
41 Tô Văn Vượng L13 X
42 Nguyễn Thế Hoàn L2 X
43 Nguyễn Thanh Phong L4 X
44 Đoàn Bình Minh L9 X
45 Hồ Sỹ Tuệ S1 X
46 Lý Thanh Tình S3 X
47 Niê Cương S7 X
48 Vũ Thị Bích Liên Si1 X
49 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
50 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
51 Nguyễn Minh Châu Si4 X
52 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
53 Văn Thị Dạ Châu T11 X
54 Trần Quốc Hùng T19 X
55 Phan Xuân Thành TD4 X
56 Lê Văn Sơn TD6 X
57 Phạm Quốc Mạnh TD7 X
TỔNG CỘNG 30 30

Lưu ý

1/ Chiều thứ 6 ngày 15 tháng 04 năm 2011(khối 10 đề của sở giáo dục) giám thị có mặt tại trường lúc 12h45′
2/ Chiều thứ 7 ngày 16 tháng 04 năm 2011giám thị có mặt tại trường lúc 12h45′ (kiểm tra 4 môn)
3/ Học sinh khối 10 có mặt tại trường lúc 12h45′ chiều thứ 6ngày 15 tháng 04 năm 2011
4/ Học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 12h45′ chiều thứ 7 ngày 16tháng 04 năm 2011
5/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm