Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 13...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 13 HK 1, 2010-2011

26

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI LỚP TT MÔN THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Chiều thứ 5
ngày 18/11/2010
KHỐI 11 1 Ngữ văn 11CB&NC 90 phút Từ 14h00 đến 15h30
2 Vật lý 11CB&NC 45 phút Từ 15h40 đến 16h25
3 Tiếng Anh 11CB&NC 45 phút Từ 16h30 đến 17h15′

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 5
18/11/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Nguyễn Thị Ái A13 X
7 Nguyễn Ngọc Quý A5 X
8 Mai Thanh Thắng A8 X
9 Võ Minh Ngoan L10 X
10 Lê Thị Thu Thảo L11 X
11 Phạm Quang Cảnh L12 X
12 Tô Văn Vượng L13 X
13 Nguyễn Thế Hoàn L2 X
14 Nguyễn Thanh Phong L4 X
15 Hoàng Văn Sâm L5 X
16 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
17 Hồ Sỹ Tuệ S1 X
18 Lý Thanh Tình S3 X
19 Niê Cương S7 X
20 Vũ Thị Bích Liên Si1 X
21 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
22 Nguyễn Thị Lan Anh V1 X
23 Phạm Thị Lê V12 X
24 Phạm Thị Thương V4 X
25 Nguyễn Thị Tăng V5 X
26 Lê Thị Kim Ánh V7 X
27 Nguyễn Thị Hà V8 X
TỔNG CỘNG 22

Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 chiều thứ 5 ngày 18 tháng 11 năm 2010