Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 13...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 13 HK 2, 2010-2011

28

LỊCH THI TẬP TRUNG

STT Khối lớp Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
1 12CB&TN Tiếng Anh Sáng thứ 4 ngày 20/04/2011 45′ Từ 7h10-7h55 Đề của sở giáo dục
2 12CB Hóa học Sáng thứ 4 ngày 20/04/2012 45′ Từ 8h00-8h45
12TN Vật lí Sáng thứ 4 ngày 20/04/2013 45′ Từ 8h00-8h45
3 12TN Toán (Giải tích) Sáng thứ 4 ngày 20/04/2014 45′ Từ 8h50-9h35

Lưu ý

1/ Giám thị có mặt tại trường lúc 06h45′ sáng thứ 4 ngày 20 tháng 04 năm 2011

2/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 06h45′ sáng thứ 4 ngày 20 tháng 04 năm 2011

3/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Sáng thứ 4
20/04/2011
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Đào Công Vinh A3 X
7 Hoàng Thị Thu A4 X
8 Hồ Thị Hiệp A6 X
9 Phan Xuân Thắng H1 X
10 Nguyễn Thanh Hải H4 X
11 Lê Quyết Thắng H5 X
12 Nguyễn Thị Lối H6 X
13 Huỳnh Bảo Luân H8 X
14 Nguyễn Viết Chính L1 X
15 Võ Minh Ngoan L10 X
16 Phạm Quang Cảnh L12 X
17 Trần Ngọc Dũng L3 X
18 Nguyễn Thanh Phong L4 X
19 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
20 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
21 Đào Xuân Dũng Si3 X
22 Nguyễn Minh Châu Si4 X
23 H’dzoelly Niê Si5 X
24 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
25 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
26 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
27 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
28 Nguyễn Thị Hát T1 X
29 Nguyễn Đình Kiều T13 X
30 Lê Huy Hùng T15 X
31 Trần Quốc Hùng T19 X
32 Nguyễn Văn Dục T3 X
33 Phan Xuân Thành TD4 X
34 Nguyễn Thị Châu Thành TD5 X
35 Phạm Quốc Mạnh TD7 X
36 Mai Ngọc Thảo TD8 X
37 Nguyễn Đình Như TD9 X
TỔNG CỘNG 32

Lưu ý:

Đây là đợt kiểm tra theo đề chung của Sở giáo dục và đào tạo Đak Lak

Đề nghị các đồng chí đi coi kiểm tra đúng thời gian quy định

Giám thị có mặt tại trường lúc 06h45′ sáng thứ 4 ngày 20/4/2011