Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 15...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 15 HK 1, 2010-2011

50

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI TT MÔN THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Chiều thứ 7
ngày 04/12/2010
KHỐI 10 1 Toán (Đại số) 10 CB&NC 15 phút Từ 14h00′ đến 14h15′
2 Sinh học 10 CB&NC 15 phút Từ 14h20′ đến 14h35′
3 Địa 10 CB&NC 15 phút Từ 14h45′ đến 15h00′
4 Tiếng Anh 10 CB&NC 15 phút Từ 15h05′ đến 15h20′
5 Toán (Đại số) 10 CB&NC 45 phút Từ 15h30′ đến 16h15′

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 7
04/12/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Bùi Thị Liên A11 X
7 Nguyễn Thị Ái A13 X
8 Lê Văn Trung A2 X
9 Hoàng Thị Thu A4 X
10 Nguyễn Thị Duyên Đ1 X
11 Đoàn Thị Tuyết Đ2 X
12 Huỳnh Võ Thị Anh Đ3 X
13 Tô Văn Vượng L13 X
14 Hoàng Văn Sâm L5 X
15 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
16 Hồ Sỹ Tuệ S1 X
17 Vũ Thị Bích Liên Si1 X
18 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
19 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
20 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
21 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
22 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
23 Nguyễn Thị Hát T1 X
24 Phan Thị Thu Hiền T12 X
25 Nguyễn Đình Kiều T13 X
26 Lê Huy Hùng T15 X
27 Nguyễn Đình Kinh T17 X
28 Vi Văn Tải T8 X
TỔNG CỘNG 23

Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 chiều thứ 7 ngày 04/12/2010