Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 16...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 16 HK 1, 2010-2011

33

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI LỚP TT MÔN THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Chiều thứ 5

ngày 09/12/2010

KHỐI 12 1 Toán 12CB&NC 15 phút Từ 14h00′ đến 14h15′
2 Vật lý 12CB&NC 15 phút Từ 14h20′ đến 14h35′
3 Địa lý 12CB&NC 15 phút Từ 14h45′ đến 15h00′
4 Tiếng Anh 12CB&NC 15 phút Từ 15h05′ đến 15h20′
KHỐI 11 1 Vật lý 11CB&NC 15 phút Từ 15h45 đến 16h00
2 Địa lý 11CB&NC 15 phút Từ 16h05 đến 16h20
3 Tiếng Anh 11CB&NC 15 phút Từ 16h30 đến 16h45

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 5
09/12/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Mai Thị Như Ý A112 X
7 Đào Công Vinh A3 X
8 Hoàng Thị Thu A4 X
9 Nguyễn Ngọc Quý A5 X
10 Hồ Thị Hiệp A6 X
11 Mai Thanh Thắng A8 X
12 Nguyễn Thị Duyên Đ1 X
13 Đoàn Thị Tuyết Đ2 X
14 Huỳnh Võ Thị Anh Đ3 X
15 Nguyễn Thị Thủy Đ4 X
16 Võ Minh Ngoan L10 X
17 Phạm Quang Cảnh L12 X
18 Tô Văn Vượng L13 X
19 Nguyễn Thế Hoàn L2 X
20 Trần Ngọc Dũng L3 X
21 Nguyễn Thanh Phong L4 X
22 Hoàng Văn Sâm L5 X
23 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
24 Nguyễn Thanh Dũng T10 X
25 Nguyễn Đình Kiều T13 X
26 Lê Huy Hùng T15 X
27 Trần Quốc Hùng T19 X
28 Hoàng Trọng Lập T2 X
29 Nguyễn Văn Dục T3 X
TỔNG CỘNG 24

Lưu ý:

1/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 13h30 ngày 09 tháng 12 năm 2010

2/ Học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 15h30 ngày 09 tháng 12 năm 2010