Trang chủ Tin nhà trường Lịch trả tiền học phí từ tháng 9 đến tháng 12 năm...

Lịch trả tiền học phí từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2010 cho học sinh có hộ khẩu ở các xã

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH TRẢ TIỀN HỌC PHÍ TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12 / 2010

DIỆN HỌC SINH CÓ HỘ KHẨU Ở CÁC XÃ

TT Ngày Sáng Chiều Ghi chú
1 09/01/2012 12T1; 12T2
2 10/01/2012 12T3;12T4 12T5;12T6
3 11/01/2012 12T7;12T8 12C1; 12C2
4 12/01/2012 12C3; 12C4 12C5; 12C6
5 13/01/2012 11T1; 11T2 11T3; 11T4
6 14/01/2012 11T5; 11T6 11T7; 11T8
7 16/01/2012 11T9; 11T10 11T11; 11T12
8 17/01/2012 11T13; 11T14 12CCD; 12CCT Lớp của năm học 2010-2011
9 18/01/2012 12CT1; 12CT2; 12T6
12CT3; 12T1; 12TA
Lớp của năm học 2010-2011
10 19/01/2012 12T2; 12T3; 12TCD
12T4; 12T5 Lớp của năm học 2010-2011

Lưu ý:

– Thời gian trả tiền học phí:

+ Buổi sáng từ: 7h30′ – 11h00′
+Buổi chiều từ: 13h30′ – 17h00′

– Địa điểm trả: Phòng Tài chính – Kế toán của trường
– Hồ sơ nộp cho nhà trường gồm:

+ Sổ Hộ khẩu (photo)
+ CMND (photo) của người nhận.

Eakar, ngày 05 tháng 01 năm 2012
Hiệu trưởng

(đã ký)

Trần Thanh Minh