Trang chủ Tags Học phí

học phí

Thông báo (lần 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo (lần thứ 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học...

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Lịch thu tiền học phí, ôn tập học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch thu tiền học phí, ôn tập học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch trả tiền học phí từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2010 cho...

Lịch trả tiền học phí từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2010 cho học sinh có hộ khẩu ở các xã

Lịch trả tiền học phí và thu các khoản đóng góp của năm học...

LỊCH TRẢ TIỀN HỌC PHÍ TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 5 / 2011 VÀ THU CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NĂM HỌC 2011 - 2012 Lưu ý: - Địa điểm thu, trả: Phòng Tài chính - Kế toán của trường, - Khi đi cha mẹ học sinh phải mang theo Sổ Hộ khẩu, CMND. - Học sinh không có hộ khẩu ở thị trấn, phụ huynh phải photo Sổ Hộ khẩu (không công chứng) kèm theo.

Công văn của UBND Tỉnh v/v hướng dẫn triển khai thu học phí, cấp...

Công văn của UBND Tỉnh v/v hướng dẫn triển khai thu học phí, cấp bù và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở...

Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh