Trang chủ Giáo án điện tử Phần mềm soạn Giáo án điện tử An Phát e-Learning

Phần mềm soạn Giáo án điện tử An Phát e-Learning

519

Phần mềm An Phát e-Learning THPT cho các trường THPT, Trung tâm GDTX

Quý thầy cô có thể copy file cài đặt tại ổ đĩa F:\ của máy tính phòng Đoàn trường

bo-cai-dat-an-phat-elearning

hoặc thầy cô tải tại địa chỉ:

https://drive.google.com/file/d/0BzUKnilMgCYaUVg3TjZvRDJWZmc/view?usp=sharing

(Lưu ý, phần mềm chỉ có thể cài đặt và hoạt động trên máy tính 64bit).