Trang chủ HSG IOE Phát động cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011...

Phát động cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011 và Thể lệ cuộc thi

103

Olympic tiếng Anh

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE). Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn quốc có điều kiện truy cập Internet.

Cuộc thi được tổ chức tại địa chỉ: www.ioe.vn. Mỗi năm học có 4 vòng thi chính thức cho lớp 5 và lớp 9; 3 vòng thi cho các lớp còn lại và các vòng cho học sinh tự luyện. Các vòng thi do Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên website. Mỗi vòng thi và mỗi bài thi đều có quy định về thời gian (20 phút cho mỗi bài). Thời gian còn lại của học sinh khi làm bài thi được thông báo trên màn hình.

Học sinh có thể bắt đầu tham gia cuộc thi bất cứ thời điểm nào, nhưng phải vượt qua được tất cả các vòng tự luyện hiện có trên website để đến được vòng thi chính thức. Vòng thi cấp toàn quốc tổ chức cho 63 tỉnh, thành phố. Mỗi tỉnh, thành phố là một đơn vị dự thi và đội tuyển của mỗi tỉnh, thành phố tối thiểu là 10 học sinh, tối đa là 40 học sinh. Để tham gia được vòng thi cấp quốc gia, học sinh phải vượt qua được vòng thi tự luyện thứ 29.

Toàn bộ ngân hàng đề thi do nhiều chuyên gia, giáo viên toàn quốc gửi về và được kiểm duyệt chặt chẽ, không để xảy ra sai sót về nội dung

Các em truy cập vào website: www.ioe.vn để xem hướng dẫn đầy đủ, các thông tin để tham gia cuộc thi.

  Thể lệ cuộc thi
ioe-o1ioe-2ioe-3ioe-4

Tải các văn bản hướng dẫn kỳ thi IOE: