Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 13 thực hiện từ ngày 13/03/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 13 thực hiện từ ngày 13/03/2023, 2022-2023

1709

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 13 thực hiện từ ngày 13/03/2023, năm học 2022-2022

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/ 

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 13 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2022-2023/TKB.13_13-03-2023/

– Thời gian biểu

TKB tổng hợp 

Sơ đồ phòng học