Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 15 thực hiện từ ngày 03/04/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 15 thực hiện từ ngày 03/04/2023, 2022-2023

3276

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 15 thực hiện từ ngày 03/04/2023, năm học 2022-2022

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/ 

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 15 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2022-2023/TKB.15_03-04-2023/

– Thời gian biểu

Sơ đồ phòng học