Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 12/09/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 12/09/2022, 2022-2023

3100

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 12/09/2022, năm học 2022-2022

Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/ 

Thời gian biểu

 


 

Sơ đồ phòng học