Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 3 thực hiện từ ngày 30/10/2023, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 3 thực hiện từ ngày 30/10/2023, 2023-2024

4492

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 3 thực hiện từ ngày 30/10/2023, năm học 2023-2024

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 3 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2023-2024/TKB.03_30-10-2023

– Thời gian biểu

Sơ đồ phòng học