Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 06 ngày 12/10/2020,...

Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 06 ngày 12/10/2020, 2020-2021

2443

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 6 ngày 12/10/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em học sinh vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/


 THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2020-2021, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12/10/2020

 

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 20 phút

*Tiết 3: Từ 8h50’ – 9h35’

*Tiết 4: Từ 9h35’ – 10h20’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h25’ – 11h10’

BUỔI CHIỀU

– Vào lớp lúc 13h30’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 13h45’ – 14h30’

*Tiết 2: Từ 14h30′ – 15h15’

– Nghỉ giải lao 15 phút

*Tiết 3: Từ 15h30’ – 16h15’

*Tiết 4: Từ 16h15’ – 17h00’

 

Sơ đồ phòng học