Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 5 thực hiện từ ngày 15/01/2024, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 5 thực hiện từ ngày 15/01/2024, 2023-2024

5163

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 5 thực hiện từ ngày 15/01/2024, năm học 2023-2024

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 5 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2023-2024/TKB.05_15-01-2024

– Thời gian biểu

Sơ đồ phòng học