Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 31/10/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 31/10/2022, 2022-2023

4199

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 31/10/2022, năm học 2022-2022

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/ 

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 7 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2022-2023/TKB.07_31-10-2022/

– Thời gian biểu

 


TKB học thêm và phòng học

Lớp OT-10C1 học phòng 20

Lớp OT-10C2 học phòng 19

Lớp OT-10C3 học phòng 18

Lớp OT-11B học phòng 17

Lớp OT-12A1 học phòng 10

Lớp OT-12A2 học phòng 11

Sơ đồ phòng học