Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 02/05/2024, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 02/05/2024, 2023-2024

1261

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 02/05/2024, năm học 2023-2024

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 8 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2023-2024/TKB.08_02-05-2024

– Thời gian biểu

Sơ đồ phòng học