Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 20/08/2018

Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 20/08/2018

3586

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 20/08/2018

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/


 THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2018-2019, ÁP DỤNG TỪ 20/08/2018

 

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ 11h00’

 

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC