Trang chủ Thời khóa biểu Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2017-2018, thực hiện từ 16/10/2017

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2017-2018, thực hiện từ 16/10/2017

672

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2017-2018, thực hiện từ 16/10/2017

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/


 THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2017-2018, ÁP DỤNG TỪ 21/08/2017

 

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ 11h00’

BUỔI CHIỀU

– Học sinh vào lớp lúc 13h00’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 13h15’ – 14h00’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 2: Từ 14h05’ – 14h50’

*Tiết 3: Từ 14h50’ – 15h35’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục

*Tiết 4: Từ 15h45’ – 16h30’

*Tiết 5: Từ 16h30’ – 17h15’

 

TKB TỔNG HỢP

TKB Giáo viên

TKB Học sinh

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC