Trang chủ Thời khóa biểu Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 28/10/2013

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 28/10/2013

34

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 28/10/2013

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/


THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2013-2014, ÁP DỤNG TỪ 19/08/2013

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ 11h00’

BUỔI CHIỀU

– Học sinh vào lớp lúc 13h00’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 13h15’ – 14h00’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 2: Từ 14h05’ – 14h50’

*Tiết 3: Từ 14h50’ – 15h35’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục

*Tiết 4: Từ 15h45’ – 16h30’

*Tiết 5: Từ 16h30’ – 17h15’

 

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

Sơ đồ phòng học năm học 2013-2014

TKB Giáo viên được thanh tra

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN ĐƯỢC THANH TRA CỤM 3
VÀ DỰ GiỜ CỤM TỔ BỘ MÔN NĂM 2013-2014
Đơn vị: Trường THPT Ngô Gia Tự

Thời gian thanh tra: Thứ 7, ngày 09 tháng 11 năm 2013

 

TT Môn Buổi / tiết Lớp Họ và tên Xếp loại
Sáng Chiều
1 Toán   2 10T6 Phạm Vũ Kim Phong    
  4 10T5  
2   1 10T11 Nguyễn Thị Yến    
  3 10T8  
3 2   11T11 Nguyễn Đình Kinh    
4   11T4  
4 Vật lý 3   12T8 Trần Ngọc Dũng    
5   12T9  
5   2 10T5 Võ Minh Ngoan    
  3 10T6  
6 Hóa học   1 10T15 Trịnh Văn Đường    
  3 10T14  
7 2   12T5 Nguyễn Thanh Hải    
5   11T1  
8 Sinh học   2 10T1 Hoàng Thị Kim Oanh    
  4 10T2  
9   1 10T7 Đỗ Thị Hạnh    
  3 10T10  
10 Ngữ văn 2   12T3 Nguyễn Thị Tăng    
4   12T1  
11 3   12T10 Nguyễn Thị Phương    
5   12T7  
12   2 10T2 Lê Kim Ánh    
  4 10T8  
13 Lịch sử 2   11T5 Ngọ Thị Hiền    
3   11T9  
14 3   12T9 Nguyễn Hữu Quế    
4   12T2  
15 Địa lý 2   11T6 Huỳnh Võ Thị Anh    
4   11T7  
16   3 10T2 Đoàn Thị Tuyết    
  4 10T4  
17 Tiếng Anh 2   11T4 Nguyễn Thị Ái    
4   11T8  
18 Tin học 3   12T6 Nguyễn Thanh Tuấn Dự giờ cụm tổ bộ môn
19 4   12T9 Văn Thị Dạ Châu

Tổng số có: 19 giáo viên.

Lưu ý: Nếu hai tiết thanh tra mà dạy cùng một khối thì giáo viên phải bố trí hai tiết không trùng giáo án.

Ea Kar, ngày 26 tháng 10 năm 2013
                HIỆU TRƯỞNG
       (đã ký)      
       Trần Thanh Minh