Trang chủ Thời khóa biểu Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 12/12/2011

Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 12/12/2011

30

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 12/12/2011

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2011-2012, ÁP DỤNG TỪ 12/09/2011

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 15 phút

*Tiết 3: 8h45’ – 9h30’

*Tiết 4: 9h30’ – 10h15’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h20’ 11h05’

BUỔI CHIỀU

– Học sinh vào lớp lúc 12h45’, sinh hoạt 15’

*Tiết 1: Từ 13h00’ – 13h45’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 2: Từ 13h50’ – 14h35’

*Tiết 3: Từ 14h35’ – 15h20’

– Nghỉ giải lao 15 phút

*Tiết 4: Từ 15h35’ – 16h20’

*Tiết 5: Từ 16h20’ – 17h05’

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

Sơ đồ phòng học năm học 2011-2012