Trang chủ Thời khóa biểu Thời khóa biểu từ tuần 26 HK2, 2014-2015, thực hiện từ 23/02/2015

Thời khóa biểu từ tuần 26 HK2, 2014-2015, thực hiện từ 23/02/2015

94

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 26 HK2, 2014-2015, thực hiện từ 23/02/2015

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/


THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2014-2015, ÁP DỤNG TỪ 18/08/2014

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ 11h00’

BUỔI CHIỀU

– Học sinh vào lớp lúc 13h00’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 13h15’ – 14h00’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 2: Từ 14h05’ – 14h50’

*Tiết 3: Từ 14h50’ – 15h35’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục

*Tiết 4: Từ 15h45’ – 16h30’

*Tiết 5: Từ 16h30’ – 17h15’

 

TKB TỔNG HỢP

TKB Giáo viên

TKB Học sinh

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC ÔN TẬP

Áp dụng từ ngày 29 tháng 9 năm 2014

Lớp 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 11T7 11T9 11T10 11T14
Phòng học P.25 P.25 P.26 P.26 P.27 P.27 P.34 P.34 P.35 P.35 P.36 P.36 P.24 P.22 P.21 P.17

Lưu ý: Đề nghị giáo viên xem thêm sơ đồ phòng học


Sơ đồ phòng học năm học 2014-2015