Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu từ tuần 26 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày...

Thời khóa biểu từ tuần 26 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày 25/02/2019

1932

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 25 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày 25/02/2019

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/


 THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2018-2019, ÁP DỤNG TỪ 03/09/2018

 

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ 11h00’

BUỔI CHIỀU
 

– Vào lớp lúc 13h30’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 13h45’ – 14h30’

*Tiết 2: Từ 14h30′ – 15h15’

– Nghỉ giải lao 15 phút

*Tiết 3: 15h30’ – 16h15’

*Tiết 4: 16h15’ – 17h00’

 

 

 

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC